Szkolenie z zakresu stalkingu

Szkolenie z zakresu stalkingu

TERMIN 24 czerwca godz. 9-18 (zgłoszenia do 9 czerwca)

MIEJSCE Warszawa Mokotów

Szkolenie trwa 10 godzin dydaktycznych (w godzinach 9 – 18 z godzinną przerwą na obiad, obiad we własnym zakresie).

Prowadzi je Adam Straszewicz – psycholog śledczy, występuje w roli biegłego sądowego, kończył szkolenia pod okiem prof. Davida Cantera.

ZARYS TEMATYCZNY SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

Poznać elementy stalkingu i nauczyć się odróżniać stalking od innych podobnych przestępstw
Dowiedzieć się jest skala zjawiska na podstawie zebranych danych i doświadczeń
Określić sposób działania wobec ofiar stalkingu i sprawców przestępstwa
Rozpoznawać oczekiwania ofiar stalkingu wobec funkcjonariuszy policji
Rozpoznać sytuację pierwszego kontaktu z ofiarą stalkingu oraz poznać procedury, którymi powinny kierować się organa ścigania
Nauczyć się odróżniać fałszywe zgłoszenia i poznać elementy syndromu fałszywej wiktymizacji stalkingu
Dowiedzą się:

Jaka jest funkcja psychologa sądowego w sprawach dotyczących stalkingu
Jak można szacować ryzyko wystąpienia samobójstwa i eskalacji przemocy
Jak szacować ryzyka: wystąpienia przemocy, popełnienia samobójstwa przez ofiarę
oraz ryzyka popełnienia samobójstwa przez stalkera, a także
przewidzieć długotrwałość procesu i możliwość powtarzania działań prześladowczych przez sprawcę w przyszłości i/lub wobec osób trzecich, wystąpienia przemocy
Dowiedzą się jak analizować i reagować na groźby
Dowiedzą się czym jest profilowanie sprawców w przypadkach stalkingu
Poznają sposoby i pozwalające określić profil nieznanego sprawcy stalkingu
Jaka jest funkcja psychologa sądowego w sprawach dotyczących stalkingu: co profilujemy, gdy sprawca jest znany;

KOSZT 284,55 zł + 23 % VAT (brutto 350 zł)

Zgłoszenia: szkolenia@profilowaniekryminalne.net

SZCZEGÓŁY Liczba uczestników 10-15 osób, udział w szkoleniu kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w kursie. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i absolwentów psychologii, prawa, resocjalizacji, funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i pokrewnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie scanu dyplomu, legitymacji studenckiej bądź stosownego zaświadczenia z pracy.ZGŁOSZENIA

Chętnych proszę o przysyłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nazwę szkolenia na adres: szkolenia@profilowaniekryminalne.net

Decyduje kolejność zgłoszeń i przedpłata 30% na konto, która w przypadku nagłej rezygnacji nie jest zwracana.

Jan Gołębiowski