Portret psychologiczny seryjnego przestępcy

29-30 września 2018  WARSZAWA

Sobota w godzinach 9:00 – 18:00; niedziela w godzinach 9:00-14:00. Ilość godzin dydaktycznych: 15 h, przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz godzinna przerwa obiadowa w sobotę (obiad we własnym zakresie).

IMG_20160618_175806

PROWADZĄCY Łukasz Wroński, psycholog specjalizujący się w zagadnieniach związanych z psychologią sądową, śledczą i kliniczną. Autor książki „Seryjni i Wielokrotni Mordercy. Profilowanie psychologiczne i psycho-geograficzne”. Pracuje na Oddziale Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. Jest członkiem zarządu Naukowej Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką, opiniowaniem psychologicznym oraz udzielaniem konsultacji przy sporządzaniu profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, zwłaszcza zabójstw na tle seksualnym. Publikował m.in. w „Seksuologii po dyplomie” i w „Fokus Śledczy”.

ZARYS SZKOLENIA

Seryjni przestępcy seksualni

– Rys historyczny zjawiska

– Kim jest seryjny zabójca i gwałciciel? –definicja pojęcia

2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PATOLOGICZNYCH SKŁONNOŚCI U SPRAWCÓW SERYJNYCH ZGWAŁCEŃ I ZABÓJSTW NA TLE SEKSUALNYM

– Osobowość sprawców

– Kształtowanie się skłonności sadystycznych

– Frustracje jako czynnik spustowy u sprawców seryjnych zabójstw

3. PRZEGLĄD MOTYWACJI SPRAWCÓW

– Sprawcy metodyczni i epizodyczni (typologia autorska)

-Opis dewiacji najczęściej występujących u sprawców

– Zagraniczne typologie sprawców

– Sylwetki gwałcicieli i zabójców

4. PROFILOWANIE PSYCHOGEOGRAFICZNE SPRAWCÓW SERYJNYCH ZGWAŁCEŃ I ZABÓJSTW

5. ANALIZA WYWIADU TELEWIZYJNEGO Z TEDEM BUNDYM, DOKONANEGO PRZED EGZEKUCJĄ

Liczba uczestników 10-15 osób, udział w szkoleniu kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w kursie. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i absolwentów psychologii, prawa, resocjalizacji, funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i pokrewnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie scanu dyplomu, legitymacji studenckiej bądź stosownego zaświadczenia z pracy.

CENA 420 zł (w tym 23% VAT)
Chętnych proszę o przysyłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nazwę szkolenia oraz zdjęcie lub skan legitymacji studenckiej albo dyplomu ukończenia studiów na adres: szkolenia@profilowaniekryminalne.net – decyduje kolejność zgłoszeń i przedpłata 30% zaliczki na konto bankowe.