Opiniowanie seksuologiczno-sądowe

Warszawa 1 – 2 grudnia 2018
ZARYS TEMATYCZNY SZKOLENIA
Opiniowanie seksuologiczno – sądowe 15 godzin dydaktycznych
Sobota 9 – 18, niedziela 9 -14

Przepisy prawa karnego, a realia opiniowania sądowo-seksuologicznego
Zakres kompetencji biegłego w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych
Rodzaj pytań kierowanych do biegłych, zakres ekspertyzy
Czy istnieje psychologiczna sylwetka sprawcy przestępstw seksualnych?
Czym są zaburzenia preferencji seksualnych
Czym się różni czyn pedofilny od rozpoznania pedofilii
Kwestia poczytalności przestępców seksualnych
Środki zabezpieczające wobec przestępców seksualnych
Jak przesłuchiwać dziecko – ofiarę przestępstwa seksualnego
Wiarygodność dziecka

ZGŁOSZENIA
Chętnych proszę o przysyłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nazwę szkolenia na adres: szkolenia@profilowaniekryminalne.net – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata 30% zaliczki na konto.
CENA 450 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

PROWADZENIE: MARCIN BOROWSKI Certyfikowany seksuolog EFS (European Federation of Sexology) i ESSM (European Society of Sexual Medicine), psycholog, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ESSM) i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Absolwent Wydziału Psychologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS. Abiturient czteroletniego studium psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada tytuł „EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)”. Aktualnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, wcześniej także w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a także poradni zdrowia psychicznego jako psycholog i seksuolog. Od wielu lat związany jest z oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi oraz o profilu sądowym. Na różnych uczelniach (USWPS, APS) prowadził wykłady z zakresu diagnozy psychologicznej i seksuologicznej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego i sądowo-seksuologicznego. Jest powoływany jako biegły z zakresu psychologii oraz seksuologii, w tym charakterze bierze udział w postępowaniach karnych oraz cywilnych. Na potrzeby organów procesowych sporządził kilkaset opinii sądowych. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej psychologicznej i seksuologicznej, terapii seksualnej.