Kontakt

Zapraszam do współpracy kontakt@profilowaniekryminalne.net

  • Opiniowanie na potrzeby organów procesowych – jestem wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykonuję opinie po powołaniu na biegłego.
  • Konsultacje – dla organów ścigania oraz zleceniodawców prywatnych.
  • Szkolenia z zakresu profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw. Więcej informacji w zakładce szkolenia oraz mailowo szkolenia@profilowaniekryminalne.net

fbprofil