Opiniowanie sądowo – seksuologiczne. Sprawcy przestępstw i ofiary.

TERMIN: 28 stycznia  2017

MIEJSCE: Pruszcz Gdański

Sobota w godzinach 9:00 – 18:00. Ilość godzin dydaktycznych: 10, przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie).

PROWADZENIE:  MARCIN BOROWSKI Certyfikowany seksuolog EFS (European Federation of Sexology) i ESSM (European Society of Sexual Medicine), psycholog, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ESSM) i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Absolwent Wydziału Psychologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS. Abiturient czteroletniego studium psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada tytuł „EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)”. Aktualnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, wcześniej także w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a także poradni zdrowia psychicznego jako psycholog i seksuolog. Od wielu lat związany jest z oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi oraz o profilu sądowym. Na różnych uczelniach (USWPS, APS) prowadził wykłady z zakresu diagnozy psychologicznej i seksuologicznej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego i sądowo-seksuologicznego. Jest powoływany jako biegły z zakresu psychologii oraz seksuologii, w tym charakterze bierze udział w postępowaniach karnych oraz cywilnych. Na potrzeby organów procesowych sporządził kilkaset opinii sądowych. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej psychologicznej i seksuologicznej, terapii seksualnej.

KOSZT: 236 zł + 23 % VAT (brutto 290 zł)

SZCZEGÓŁY Liczba uczestników 10-15 osób, udział w szkoleniu kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w kursie. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i absolwentów psychologii, prawa, resocjalizacji, funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i pokrewnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie scanu dyplomu, legitymacji studenckiej bądź stosownego zaświadczenia z pracy.

ZARYS TEMATYCZNY SZKOLENIA

  1. Przepisy prawa karnego, a realia opiniowania sądowo-seksuologicznego
  2. Zakres kompetencji biegłego w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych
  3. Rodzaj pytań kierowanych do biegłych, zakres ekspertyzy
  4. Czy istnieje psychologiczna sylwetka sprawcy przestępstw seksualnych?
  5. Czym są zaburzenia preferencji seksualnych
  6. Czym się różni czyn pedofilny od rozpoznania pedofilii
  7. Kwestia poczytalności przestępców seksualnych
  8. Środki zabezpieczające wobec przestępców seksualnych
  9. Jak przesłuchiwać dziecko – ofiarę przestępstwa seksualnego
  10. Wiarygodność dziecka

ZGŁOSZENIA
Chętnych proszę o przysyłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nazwę szkolenia na adres: szkolenia@profilowaniekryminalne.net – decyduje kolejność zgłoszeń oraz przedpłata 30% na konto, która rezerwuje miejsce i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Jan Gołębiowski